צו שאַפֿן אַ ווינטשן רשימה איר מוזן צייכן אין or שאַפֿן אַ חשבון.